วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสุทรา เชียงแสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการลูกเสือไทย
ณ สนามกีฬามวลชน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา