วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การดำเนินงานเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ณ ริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา โดย นายบำรุง สังช์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) อบจ.พะเยา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นศูนย์เครือข่ายฯ และ ผอ.วิจิตร วงศ์ชัย เป็นประธานศูนย์เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา คุณครูมงคล แพ่งประสิทธิ์ คุณครูกรรณิกา รัถยาธรรมกุล เป็นครูผู้ควบคุมดูแลกลุ่มเครือข่ายฯนี้