วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร สมาคมผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ร่วมยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการภักดี ศรีโพธิ์ ที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อดีตผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการภักดี ศรีโพธิ์ ในครั้งนี้