วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และ นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ นางสาวนวพร แก้ววิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ คุณนันทิรา สุขภาค อนุกรรมการมูลนิธิฯ และ คุณพัฒน์ธนันตร์ เพ็งหล่อ ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ในการเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ นางสาวมารีอัล แก้วตา ซึ่งเป็นนักเรียน ที่ได้รับทุนมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนและฟุตบอล ให้แก่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม