วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก รุ่นที่ 2/2566 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โดย ตำรวจสันติบาลจังหวัดพะเยา กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้