ตรวจสอบข้อเท็จจริง

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ

แชตกับเรา