ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เป็นประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

โดยมี คณะศึกษานิเทศ เข้าร่วมติดตามฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โดยมี นายกานต์เชษฐ์ ถาคำ ผอ.โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

ณ ห้องประชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

แชตกับเรา