กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 67 : 7 กุมภาพันธ์ 2567

ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางรัตนพัตน์ ทองรอด
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นายกันต์ปภพ ทองเนียม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
โดยมี นายนฤพันธ์ ยินดี ผอ.โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ พร้อมด้วย รองฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฎีกาล
และคณะครูกลุ่มบริหารงบประมาณให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล

แชตกับเรา