ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านกฎหมาย (โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นายทรรศน พุ่มมาลัย นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวสุจิณภัทร์ บุตรสุวรรณ นิติกร ลงพื้นที่สร้างเครือข่าย
ผู้ประสานงานด้านกฎหมาย เพื่อปรึกษาหารือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา