ประชุม PLC เรื่องการเตรียมข้อมุูลเพื่อแก้ไขหนี้สินครู และการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 8 ก.พ. 2567 เวลา 15.00 น. น.ส. ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในการประชุม PLC เรื่องการเตรียมข้อมุูลเพื่อแก้ไขหนี้สินครู และการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของกลุ่มอำนวยการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย น.ส.กาญจนา ธรรมสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ

และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา