จังหวัดพะเยาเชิดชูเกียรตินักฟุตบอล รร.แม่ใจวิทยาคม สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้แก่นักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  “CHAMPIONS 2021” ประเภททั่วไป (U-16) ที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565 พร้อมกันนี้ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา และนายอำเภอแม่ใจ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

แชตกับเรา