วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม สร้างบุญ สร้างกุศล ปล่อยปลา ปีมังกรทอง

โดยมี น.ส. ขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา นายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผอ.รร.ฟากกว๊านวิทยาคม

นายกฤศ วงค์เรือง รองผอ.รร.พะเยาพิทยาคม ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา