วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา
นางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวกรรณิการ์ สุรัตน์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ ดำเนินการประชุมครูผู้รับผิดชอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา