วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการ “การบริหารจัดการงานบุคคล สพม.พะเยา” ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.พะเยา