สพม.พะเยา จัดกิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”  ถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค. และกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ลานหน้าเสาธงหน้าอาคารอำนวยการ

กิจกรรม ประกอบด้วย เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย กิจกรรมทางศาสนา กล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต ผอ.สพม.พะเยา  โค้งคำนับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ผอ.สพม.พะเยา, รอง ผอ.สพม.พะเยา บุคลากรลงนามถวายพระพร ถ่ายภาพหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผอ.เขตฯ พบปะบคุลากร การแจ้งข่าวสารจากทุกกลุ่มภารกิจ เป็นอันเสร็จพิธี

แชตกับเรา