วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2567
ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนจุนวิทยาคม
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
และโรงเรียนขุนวิทยาคม ร่วมการประชุมดังกล่าว

แชตกับเรา