วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการจัดทำคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา