วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการควบคุมความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา