วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา ประธานคณะกรรมการคัดเลือก

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือฯ

ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.พะเยา