วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นายทรรศน พุ่มมาลัย นิติกรปฏิบัติการ และ นางสาวสุจิณภัทร์ บุตรสุวรรณ นิติกร
ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านกฎหมาย เพื่อปรึกษาหารือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม และโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

แชตกับเรา