วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยนางสาวรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ ศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

การทดสอบรายวิชา A-Level ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนามสอบจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา