วันที่ 17 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา