วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุมวางแผนการกำกับติดตาม

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยมีนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา