วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายทรรศน พุ่มมาลัย นิติกรปฏิบัติการ และ นางสาวสุจิณภัทร์ บุตรสุวรรณ นิติกร ลงพื้นที่สร้างเครือข่าย

ผู้ประสานงานด้านกฎหมาย เพื่อปรึกษาหารือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในกรณีเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นในสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

แชตกับเรา