วันที่ 2 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยานำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีม่วงอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และดำเนินกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (กิจกรรมหน้าเสาธง)
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ฯ
ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา