วันที่ 2 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2567 รอบที่ 1

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา