วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม. พะเยา มอบหมายให้ นางสาวกฤษณา จินะวงค์ นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด โดยมีนักเรียนในสังกัด สพม.พะเยา ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวชุติกาญจน์ อุทธวัง นักเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก และนางสาวดารุณี เจนใจ นักเรียนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ณ อำเภอปง อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา