วันที่ 4 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตามข้อตกลง (Performance Agreement) ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โดยมี ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ และ
น.ส. ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย ผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ผอ.รร.ดอกคำใต้วิทยาคม และคณะกรรรมการ สพม.พะเยา ร่วมการประเมิน
ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม. พะเยา

แชตกับเรา