วันที่ 5 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา และ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา
เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ครั้งที่ 3 / 2567
โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา