วันที่ 25 เมษายน 22567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวกาญจนา ธรรมสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม
“Kick-Off ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้เพื่อลดการเผา” โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด และมีหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สวนสัก หน้าสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา