วันที่ 26 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา ซึ่งมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา
สพท. สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำเร็จแล้ว จำนวน 101 สพท.

แชตกับเรา