วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (สถานีแก้หนี้) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา

แชตกับเรา