วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
พร้อมด้วย นายทรรศน พุ่มมาลัย นิติกรปฏิบัติการ และ นางสาวสุจิณภัทร์ บุตรสุวรรณ นิติกร
ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ ห้องเพชรพระศรีสังวาลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

แชตกับเรา