วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนในสังกัด ด้านความปลอดภัยของโรงเรียน
การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือ
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียน เพื่อให้มีการเปิดเรียน อย่างมีความสุขและปลอดภัย

แชตกับเรา