กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบพื้นที่ ณ รร.ดงเจนวิทยาคม

          วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ประธานกรรมการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติและ นายบำรุง สังข์ข่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

แชตกับเรา