การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2565

กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ
และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2565

          วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานนายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล ประธานกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กรรมการ ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา