สพม.พะเยาจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาท และให้กำลังแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเฮือนคำ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

ในการจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยครั้งนี้ มีการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคขั้นบันได 6 ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และรอบรู้วรรณคดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยผู้ชนะแต่ละประเภท จะได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

แชตกับเรา