สพม.พะเยา จัดสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน เน้นความปลอดภัย และโปร่งใสยุติธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา 4 วิชาเอก ได้แก่ เอกภาษาไทย เอกคหกรรม เอกนาฏศิลป์ และเอกสังคมศึกษา ในการจัดสอบครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ ATK ,ก่อนขึ้นห้องสอบต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ, ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์, ผู้สอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ผู้คุมสอบสวมหน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือยาง, จัดให้มีห้องสอบเฉพาะสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งมีจำนวน 1 ราย โดยใช้สนามสอบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

ในการนี้ว่าที่ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังแก่คณะกรรมการคุมสอบ ผู้เข้าสอบ และยืนยันถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผู้เข้าสอบมั่นใจได้ว่าการสอบครั้งนี้มีความโปร่งใสและยุติธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา 4 วิชาเอก ได้แก่ เอกภาษาไทย เอกคหกรรม เอกนาฏศิลป์ และเอกสังคมศึกษา ในการจัดสอบครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ ATK ,ก่อนขึ้นห้องสอบต้องผ่านการวัดอุณหภูมิ, ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์, ผู้สอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ผู้คุมสอบสวมหน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือยาง, จัดให้มีห้องสอบเฉพาะสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งมีจำนวน 1 ราย โดยใช้สนามสอบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

ในการนี้ว่าที่ร้อยโททวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ให้กำลังแก่คณะกรรมการคุมสอบ ผู้เข้าสอบ และยืนยันถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผู้เข้าสอบมั่นใจได้ว่าการสอบครั้งนี้มีความโปร่งใสและยุติธรรม

แชตกับเรา