สพม.พะเยา จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสพม.พะเยา เราทำดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดดำเนินกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสพม.พะเยา เราทำดีด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานสำนัดงานเขตพื้นที่ที่การศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) กิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดภายในบริเวณ สพม.พะเยา

แชตกับเรา