สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หลักสูตร”อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล Digital citizenship

  • สำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถเลือกอบรม “สื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป Advance level “
  • สำหรับนักเรียน สามารถเลือกอบรม ”สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชน Fundamental level”
แชตกับเรา