สพม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 9 วิชาสามัญ (TCAS) ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม.เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.การกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สพม.พะเยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 9 วิชาสามัญ (TCAS) ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ รับฟังปัญหา และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา