สพม.พะเยา ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ได้มอบหมายให้นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ นางสาวกาญจนา ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยา ได้ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแก่ นายยุทธนา มาลีพัตร์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

แชตกับเรา