เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้งาน website : Obec Content Center และ Application Traffy Fongdue แก่ผู้บริหารสานศึกษาในสังกัด สพม.พะเยา 18 แห่ง ในการประชุมผู้บริหารการศึกษาในสังกัด สพม.พะเยา ครั้งที่ 2/2566 ณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และวิธีการเข้าใช้งาน website : Obec Content Center และ Application Traffy Fondue และขยายผลไปยังบุคลากรในโรงเรียนทั้ง 18 แห่ง ได้เข้าใช้งาน website : Obec Content Center ตามนโยบายของ สพฐ. และเข้าใช้งาน Application Traffy Fondue ตามนโยบายของจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา