เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา และนางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.พะเยา ได้ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา