วันที่ 25 มี.ค.2565 ว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ซาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา อนุญาตให้นางสุทรา เชียงแสน นักวิซาการศึกษา ชำนาญการ พิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการ “โครงการ พัฒนาองค์กรแ ห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวซนไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ผู้รับผิดชอบและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนา องค์กรแ ห่งการเรียน รู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทย ผ่านระบบ ออนไลน์ Zoom Meeting

แชตกับเรา