ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566 13:30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา

พร้อมคณะกรรมการ “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย” จัดการประชุมการดำเนินงานโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา