สพม.พะเยา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 21/2566

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สพม.พะเยา

ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2566 เพื่อรับรับฟัง นโยบาย แนวทางปฏิบัติ

รวมถึงข้อราชการ จากท่านดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา