ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2566

ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

แชตกับเรา