ฉบับที่ 335 : 5 กรกฏาคม 2566

ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตุการณ์การส่งมอบ พร้อมตรวจสอบระบบ Licence การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้นายสราวุธ เกิดสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุ นายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตุการณ์การส่งมอบ พร้อมตรวจสอบระบบ Licence การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา