“โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ณ หอประชุมโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ ร.ท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผล

“โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมขยายผล

“โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ”

ณ หอประชุมโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา